ដំណើរទស្សនកិច្ចរោងចក្រ

ដើម្បីដឹងពីដំណោះស្រាយនិងការរៀបចំរបស់យើង។ បន្ថែមទៀតអ្នកអាចមករោងចក្ររបស់យើងដើម្បីកំណត់វា។

ជាធម្មតាយើងនឹងស្វាគមន៍ភ្ញៀវមកពីជុំវិញពិភពលោកមកកាន់សាជីវកម្មរបស់យើង។

product warehouse
product warehouse1
Metal parts processing workshop

សិក្ខាសាលាកែច្នៃគ្រឿងបន្លាស់ដែក

Comprehensive multifunctional painting equipment

ឧបករណ៍គំនូរពហុមុខងារដ៏ទូលំទូលាយ

Injection and blow molding workshop

សិក្ខាសាលាចាក់និងផ្លុំផ្លុំ

Large rotomolding equipment

ឧបករណ៍បង្វិលធំ

product warehouse-3
product warehouse-4

ឃ្លាំងផលិតផល